قتل نفس به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول
50 بازدید
محل نشر: سلسله پژوهش های فقهی حقوقی، آموزش قوه قضاییه، 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود