جایگاه حقوق مصرف در الگوی مصرف
51 بازدید
محل نشر: فصل نامه اقتصاد اسلامی، شماره 34، 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی