گفتمان صلح، مدارا و امنیت در حل منازعات سیاسی مسلمانان
54 بازدید
محل نشر: پنجمین همایش صلح، دین و حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی