توانمند سازی عمومی و پیشگیری اجتماعی از فساد
50 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش ملی پیشگیری از جرم قوه قضاییه، مشهد، 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی