مدیریت ریسک جرم از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات
41 بازدید
محل نشر: فصلنامه دانش انتظامی 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی