قلمرو امنیت در حقوق کیفری
54 بازدید
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-108-102-6
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب قلمرو امنیت در حقوق کیفری درصدد است با تبیین ماهیت امنیت، رابطه آن با عناصری نظیر عدالت و حریم خصوصی و جایگاه امنیت در سیاست جنایی ایدئولوژیک، به حوزه های کارکردی امنیت و سازکار حقوق کیفری در تضمین امنیت در حوزه های فردی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... و فرآیند این تضمین در دو بخش بپردازد...
آدرس اینترنتی